Nødutrykning

Når du har akuttbehov for rørleggerhjelp, så kan du ta kontakt med en av våre vakttelefoner.

Vi rykker ut utenfor normal åpningstid.

Nødutrykning

Henning: 416 36 916

Øystein: 995 74 761

Hans Audun: 994 12 138

Priser

Utrykning rørlegger kr. 2000,- ekskl. mva.
Pris per påbegynte time kr. 1500,- ekskl. mva.
Utrykning helligdager kr. 3000,- ekskl. mva.